гр.Панагюрище -05.02.21г./тел.:+359884022134

гр. Kърджали – 08.02.21г. / тел.: +359895140214

гр. Пловдив – 06.02.21г. / тел.: +359889296468

гр. Стара Загора-07.02.21г./тел.: +359897811680

гр. Сливен – 09.02.21г. / тел.: +359896600960

гр. Варна – 10.02.21г. /  тел.: +359899459722

гр.Велико Търново-12.02.21г./

тел.:+359876123892

ВАЖНО!

*на посочените телефони ще може да се информирате за актуални цени и промоции, както и за следващи визити