Освен телевизионните си изяви, д-р Марковски е взел участие и в редица конгреси и симпозиуми относно денталната медицина и естетичната медицина в световен мащаб. Най-важните му участия са поканите, които той получи за конгресите в Монако(Франция) и Москва(Русия), където е и сертифициран. Това стана благодарение на M. D. SkinSolutions, платинен производител и дистрибутор в световен мащаб на марката филъри с които работи и д-р Марковски, а именно – Pluryal.


Конгрес в Москва (Русия)


Конгрес в Москва (Русия)


Конгрес в Москва (Русия)


Конгрес в Монако (Франция)


Конгрес в Монако (Франция)