Преглед и консултация – 40лв.

Фотополимерна пломба – от 70 до 120лв. в зависимост от броя на засегнатите повърхности

Лечение на пулпит: 

1. на еднокоренов зъб – 150лв.

2. на многокоренов зъб – 280лв.

Лечение на периодонтит (възпаление) 

1. на еднокоренов зъб –  180лв.

2. на многокоренов зъб – 300лв.

Поставяне на щифт и циментиране – 120лв.

Естетично възстановяне във фронт с фотополимер на 1 зъб: 150лв.