Защото неговите приоритети са:

  1. прилагане на иновативни методи в областта на съвременната естетична медицина,
  2. индивидуален подход към всеки пациент, за да бъдат удовлетворени неговите желания и потребности и не на последно място –
  3. има знанията и възможностите, за да си тръгнете здрави и красиви