Преглед, консултация и изготвяне на профилактична програма – 120лв.

Лечение на пулпит – 70лв.

Лечение на периодонтит – 90лв.

Екстракция на временен зъб – 30лв.

Пломба на временен зъб – 50лв.

Пломба на постоянен зъб – 80лв.

Поставяне на силанти (на постоянните зъби)  – 10лв. на зъб